NWSL 2015 - Houston Dash vs Sky Blue FCNWSL 2015 - Houston Dash vs FC Kansas CityNWSL 2015 - Houston Dash vs FC Kansas CityNWSL 2015 - Houston Dash vs Chicago Red StarsNWSL 2015 - Houston Dash vs Chicago Red Stars